Brukerverktøy

Nettstedverktøy


speiding:jotajoti:brettingen_kommandobunker.jpg

ASCIIQtpfsgui 1.9.3 tonemapping parameters:
Operator: Mantiuk
Parameters:
Contrast Mapping factor: 0.1
Saturation Factor: 1
Detail Factor: 1
------...

ASCII���Qtpfsgui 1.9.3 tonemapping parameters:
Operator: Mantiuk
Parameters:
Contrast Mapping factor: 0.1
Saturation Factor: 1 
Detail Factor: 1 
------...
Dato::
2016/10/11 20:12
Filnavn::
brettingen_kommandobunker.jpg
Bildetekst::
ASCIIQtpfsgui 1.9.3 tonemapping parameters: Operator: Mantiuk Parameters: Contrast Mapping factor: 0.1 Saturation Factor: 1 Detail Factor: 1 ------ PreGamma: 1
Format::
JPEG
Størrelse::
3MB
Bredde::
4155
Høyde::
2719