Brukerverktøy

Nettstedverktøy


gruppa:innmelding

Innmeldingsskjema

Dette skjemaet kan benyttes får å melde inn nytt medlem eller oppdatere informasjon om eksisterende medlem. Skjema vil bli sendt til en av lederne i gruppa på e-post og vil bli lagt inn i medlemssystemet.

Fyll in minst en av foreldrene/foresatte slik at vi kan komme i kontakt med dem også på telefon/epost. De aller fleste beskjeder sendes ut på epost i tillegg til å bli lagt ut på hjemmesiden. Det er derfor viktig at vi har oppdatere epost adresser til foresatte og speidere.

Speideren
Far

Only edit this fieldset if “!” is set.

Mor
Foresatte 1
Foresatte 2
Diverse

Har husstanden flere medlemmer i gruppen eller forbundet?

Kan bilder av speideren bli brukt på gruppens hjemmeside og andre publikasjoner?

gruppa/innmelding.txt · Sist endret: 2015/03/23 22:17 av teleistad